Czyszczenie wymienników rurowych

  • po
    po
  • przed
    przed

CHEMICZNE CZYSZZCZENIE WYMIENNIKÓW

Na zdjęciach poniżej widać wymienniki będące elementami Kompresora ZR300-425. Wymienniki pracowały przez okres 4 lat- przestrzenie między rurowe zostały całkowicie „zaklejone” osadem.

Po przeprowadzonym chemicznym czyszczeniu, wymiennik odzyskał 100 % sprawność w czasie 72 h.