Czyszczenie kadłubów silników

CZYSZCZENIE CHEMICZNE UKŁADU CHŁODZENIA KADŁUBÓW SILNIKÓW z zastosowaniem Inhibitora Kwaśnego Trawienia ETI-916.

Kadłub silnika z niedrożnym układem chłodzenia zanieczyszczony głównie tlenkami żelaza (głownie magnetytem i hematytem) oraz pyłem węglowym i materiałami podsadzkowymi.

Na zdjęciu silnik typu EL 12-B 375 kW.

Podstawowym środkiem używanym do udrażniania systemów chłodzenia jest inhibitor ETI-916 oraz odpowiednio dobrane środki chemiczne.

Każdorazowy odbiór korpusów jest poprzedzony badaniem pojemności układu chłodzenia oraz wielkości przepływu wody.

Usługę czyszczenia prowadzimy do chwili osiągnięcia parametrów zgodnych z DTR urządzenia.

Po zakończeniu czyszczenia układ chłodzenia wodą jest pasywowany w celu zabezpieczenia przed korozją.