Czyszczenie chemiczne wymienników płytowych

 • wymiennik
  wymiennik
 • płyty
  płyty
 • przed
  przed
 • po
  po

CZYSZCZENIE CHEMICZNE WYMIENNIKA A-250 z zastosowaniem inhibitora kwaśnego trawienia ETI-916.

Płyty wymiennika ciepłej wody A-250 (wymiennik 97-o płytowy) przed czyszczeniem chemicznym. Płyty były zanieczyszczone głównie węglanem wapnia. Wmiennik zachował <10% przepływu.

Płyty wymiennika A-250 po przeprowadzonym czyszczeniu chemicznym z użyciem ETI-916.